Darkside LP 1997

by Christ Agony

supported by
/
1.
2.
05:14
3.
02:28
4.
5.
6.
02:22
7.
03:59
8.
9.
03:21
10.
11.

about

Christ Agony - Darside
Full-length album

Line-up for this recording
Cezary "Cezar" Augustynowicz - Vocals, Guitars, Bass
Krzysztof "Doc" Raczkowski - Drums and Programming

Guests
Marek Rumiński / Shannon - flutes in My Spirit Seal
Tomasz "Yogi" Adamski / Atosious Filth - vocal in My Spirit Seal

Recorded at Selani Studio / Olsztyn, 7.08 - 10.08 & 4.10 - 14.10 of 1996
Engineered and Mixed by Andrzej Bomba
Produced by Cezary "Cezar" Augustynowiczr and Andrzej Bomba
Mastered by Grzegorz Piwkowski
Pictures by Grzegorz Kostuń
Cover art by Krzysztof Lutostański

Music by Cezary "Cezar" Augustynowicz
Lyrics by Cezary "Cezar" Augustynowicz and
Samuel Daniel ( Sonnet )
Thomas Hardy ( Heredity )
William Wordsworth ( My Spirit Seal )
Henry Vaughan ( Beauteous Deathl )


Label - Hammerheart Records ( CD Jewel Case 1997 )
Morbid Noizz Productions ( MC/CD Jewel Case 1997 )

credits

released October 1, 1997

tags

license

all rights reserved

about

Christ Agony Poland

contact / help

Contact Christ Agony

Streaming and
Download help

Track Name: The Triangle (Prayer, Sonnet, Throne)
Care-chamber sleeps, sonne of the sable night,
brother to death, in silent darkness borne:
Relieue my languish, and restore the light,
with dark forgetting of my cares returne.

And let the day be time enough to morne,
the shipwrack of my illaduented youth:
Let waking eyes suffice to wayle theyr scorne,
without the torment of the night untruth.

Cease, dreams, th'ymagery of our dayes desires,
to modell foorth the passions of the morrow:
Never let rising sunne approve you lyers,
to adde more griefe to aggravat my sorrow.

Still let me sleepe, imbracing clowdes in vaine,
and never wake, to feele the days disdayne.


The purple of the moonlight throne
Desecrated with blood
Abode the apostles in madness
The might possessed heretics
Only the dark ritual is libirated:
The ornament of moon's beauty
In it - my semen will give birth
To the glory of the night
Track Name: Heredity
I'm the family face
Flesh perishes, I live on
Projecting trait and trance.
Through time to times anon
And leaping from place to place
Over oblivion

The years - heired feature that can
In cursive and voice and eye
Despise the human span
Of durance - that is I
The eternal thing in man
That no call to die.
Track Name: Dark Beauty
Twa krew jest zbyt słodka
Gdy istniejesz w bezkresie
Ciemności
Tak bladą widzą ciebie u
Swych stop uległą

Unieś ich dłoń
Ponad swym światłem
Unieś ich dłoń ponad nocą
Niech ptaki wieczności
Uniosą ich dusze
Niech wiatr ukoi
Ich urojenia

W twojej miłości istnieją i pragną
W twoich ramionach
Cierpią i krwawią
Na twoich ustach
Są tylko wspomnieniem
Bezimiennym, milczącym
Płomieniem

Unieś ich dłoń
Ponad swym światłem
Unieś ich dłoń ponad nocą
Niech ptaki wieczności
Uniosą ich dusze
Niech wiatr ukoi
Ich urojenia
Track Name: Kingdom of Abyss
You are the black abyss
Nocturnal wish for sin
I crave for your shadow
Thirsty Goddes of Dream:

Starless space starry abyss
My pain and moon's way
I crave for your shadow
Thirsty Goddes of Dream:

Moon dust on your faces
Is only the beginning of sin.
My lips touch the unholy ground
Of my kingdom

I'm coming back:

You are the desire for my breath
The phantom and mirrors' reflection
My hands are blooming
As I touch your lips

Your kiss penetrates my mouth
Your possession at my source
Sips the blood

I'm already near
I can see with your eyes
Track Name: My Spirit Seal (Dream version)
A slumber did my spirit seal
I had no human fears
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years.

No motion has she now, no force
She neither hears nor sees
Rolled round in earth's diurnal course,
with rocks and stones, and trees
Track Name: Dark Poem
W ramiona śmierci
Biegnę

- Magia jest w nich
I piękno
Podążam drogą

Jestem już blisko...

Widzę Jej oczami
- Pragnę

Widzę Jej oczami
- Dotykam
Widzę Jej oczami
- Pragnę

Widzę Jej oczami
- Oddycham

Zrodzony z Jej ciała
W pogoni za snem
Oto majestat grzechu
Którego nigdy
Nie ujrzycie
Nie pojmiecie ...
Track Name: Dark Goddess
My goddes waits the insatible womb
The wavy hips, the fresh blood

I'm coming back
I'm coming back

Kiss my lips and drink my blood
The eternity is with me

You'll se the light with guides
You'll see the space
of your own liberation

Kill me for my freedom
for my independence
Fill me for me thoughts
for my words
Kiss my lips and drink my blood

Eternity is with me

I'm coming back
I'm coming back ...
Track Name: Darkside (Eternal, Beauteous Death)
- Eternal

Father of eternal life
Creator of darkness and light
You exist absent
Inside each of us
Father of eternal life
Giver of sin and bliss
Conscence and determinant of the truth

Father of eternal life
Tou're the blood and the seed
The pain and the fear

Your stigma
Sank into darkness
And looks for shelter
I stand opposite you

Father of eternal life
You are the fire and the water
Father of eternal life
You're death's brother
The gate of dream wide open...

- Beauteous Death

Dear, beauteous death!
The jewel of the just
Shining nowhere, but in the dark;
What misteries do lie beyond the dust;

Could man outlook that mark!

Father of eternal life and all
created glories under thee!
Resume thy spirit from this world of thrall
Into true liberty
Track Name: The Key
Imieniem besth jestem w zwierciadle nocy utajonym znakiem ognia
Imieniem besth jestem nocnym stróżem, aniołem upadłym u bram piekieł
Nie ptakiem lecz skrzydłem wiatru, nie bóstwem, nocnym demonem
Nie ptakiem lesz kluczem wszechświata pieśnią proroczą w ustach karłów

W grzechu upadlam swe ziemskie ciało ku czci nocnej na oczach kapłanów
To znak ciszy w której umieram
Ból jest pięknem tworzenia, samotność rozkoszą cierpiących
W łonie księżyca składam swój pokarm
Nocy dzikie znamię własne namiętności

Jest tylko jedno prawo - jeden kwiat pielęgnowany w duszy mej
Jest tylko jedna droga - jeden śpiew w samotności zrozumiały cierpienie nocy
Zbudzi ciało twe, narodzi ciebie w moich oczach, twa bladość wzroku uczyni
Mistrzem mnie, wzbudzi we mnie gniew, cierpienie mroku, chwała jednej łzy
Niezapomnianej w chwili śmierci, jest wiele pragnień ukrytych w każdym z nas
To one są kluczem wszechświata, cierpienie nocy zbudzi ciało twe
Narodzi ciebie, w moich oczach cierpienie kroku chwała jednej łzy
Niezapomnianej w chwili śmierci ...
Track Name: My Spirit Seal (Blood version)
A slumber did my spirit seal
I had no human fears
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years.

No motion has she now, no force
She neither hears nor sees
Rolled round in earth's diurnal course,
with rocks and stones, and trees