Demonology EP 2007

by Christ Agony

/
1.
06:44
2.
3.
4.
06:06
5.

about

Christ Agony - Demonology EP

Line-up for this recording -
Cezary "Cezar" Augustynowicz - Vocals, Guitars, Bass, Drums Programming

Music and Lyrics by Cezary "Cezar" Augustynowicz

Recorded at Studio X / Olsztyn, October 2007
Engineered by Szymon Czech
Mixed by Szymon Czech and Cezary "Cezar" Augustynowicz
Produced by Cezary "Cezar" Augustynowicz
Cover art and Layout by Piotr "Kaos" Jeziorski

Label - Razor Records ( MCD 2007 )

credits

released December 1, 2007

tags

license

all rights reserved

about

Christ Agony Poland

contact / help

Contact Christ Agony

Streaming and
Download help

Track Name: Demonology
Be my dark art in blowing rain
Drops of emotion up on my face
Nightly play on tired Body
Plenty of light in symbolic Mirror ...

Shining light in Lucifer's wing
Burning eye in endless horizon
Prophecy deep down in madness
Prediction spelt in starless dust ...

You are... - a spell cursed in the wind
Bite of my body and my scar...
Burning flower in my lips
The Book of Union ...
Be... - the Ecstasy flowing in my hands ...

Nobody shall have Power over Union ...
Night and day unite in Your arms ...

Oh Evileye ...

Sadness and joy in only body
Thereby I flow ...
Like the secret river flows
I shed a nameless emotion
In your hands ...

Oh Evileye ...

The goblet is not empty anymore
Red of your lips is like blood
In my lips...
Condemnation in my veins
Mirrors your arms
Existing somewhere in me
Far beyond The Universe, The Human Universe...
Track Name: Anthems of Havoc
The Universe is too small
For just One God...
Hence my heart bleeds
When she sees the suffering
Eternity of the knowledge that is so weak...

This Eternity is a condemnation
For all believers
This Eternity is a flame
Stabbing my hands
This Eternity is a fire
For all that bow
This Eternity is an infinite
Sonnet of the witches
- They light the songs
In our hearts
The Songs of Hate
The Anthems of truth... The Anthems of Devastation

The Universe is too small
For any God
To shower with his might
Every single part
Of human and non-material bodies...

Are the books of truth
Only just a substitute of the lie
That is preached in churches..

We are the silent witnesses
Of The falling stars...
And anaesthetized we raise our bleeding lips
Towards the skies
And we spit our own fire into his non-existence...
Track Name: Eternal Desires
Garden of delight
Depth on my sight
Garden of delight
Blood on my stare

Eternal Desires...
Eternal Desires...

Garden of delight
Humiliation of my words
Elevation of thoughts
On the pedestal of beauty

Eternal Desires...
Eternal Desires...

Forgotten millennium
God's negation
Forgotten millennium
God's negation

In my kingdom
The winds
Only announce
The forgotten mystery...
Track Name: Demonologia
Ciemną sztuką mi Bądź w powiewie deszczu
Skropleniem uczucia na mojej Twarzy
Nocną igraszką na strudzonym Ciele
Obfitością świata w zwierciadle znaczeń...

Światłem jaśniejącym w skrzydle Lucyfera
Okiem płonącym w bezkresie Horyzontu
Proroctwem w opętaniu...
Przepowiednią wypowiedzianą w bezgwiezdnym pyle…

Jesteś... - zaklęciem rzuconym na wiatr
Ukłuciem ciała mego i blizną...
Płonącym kwiatem w mych ustach
Księgą pojednania...
Bądź... - Rozkoszą płynącą w mych dłoniach...

Niech nikt nie ma władzy nad pojednaniem...
Noc i dzień łączy się w Twych ramionach...

Smutek i rozkosz w jednym tylko ciele...
Jak i tajemna rzeka płynie
Tak i ja płynę...
Przelewam w Twych dłoniach
Nienazwane dotąd uczucie...

Kielich nie jest już pusty
Czerwień Twych ust jest jak krew
W mych ustach...
Potępienie w mych żyłach
Odzwierciedleniem Twych ramion
Istniejących gdzieś we mnie
Poza wszechświatem i ludzkim kosmosem...
Track Name: Enter My Demon of Sorrow
...The End of the Abyss...
...The End of My Life...

Enter My Demon...
Enter... and Watch... and Rape...
Into the Depth of This Might...

My Life is Nothing to Live
This Blood is a Welcome For You...
This is Invitation...
This is Invocation...
This is Incantation...